Wolkom
Fyfkes in Bolswarder

Carnaval  2021


Sa as it no is kinne wy it wykein sa ‘t wy it went binne net organisearje.Wy kinne ús net iens goed opstelleVoorzitter 

- De Fyfkes -

De Fyfkes 2021


Spitigernôch yn 2021 net it karnaval sa't we altyd fiere yn it Fyfkesryk.
We hoopje dat it karnavalsgefoel net hielendal oan ús foarby gean sil en dat we wat yn in oare, pasjende foarm dwaan.


(zie artikel in het Bolswarder nieuwsblad voor een stukje achtergrond informatie)

Prins Feroces Guliëlmus zet het Fyfkesryk op stelte

Blauwhuis – Afgelopen weekend werd Blauwhuis voor de 53ste keer omgetoverd tot het ‘Fyfkesryk’, voor weer een heel gezellig carnaval. Vrijdagavond werd Willem Abma onthuld als ‘Prins Feroces Guliëlmus’ en hij werd dit hele weekend bijgestaan door zijn prachtige page Elske Brandsma.  

 

Vrijdagavond konden de inwoners van het Fyfkesryk na de bekendmaking van de Prins genieten van een muzikale avond. Geïnspireerd door ‘de masked singer’ moest er geraden worden wie de zes zangers en zangeressen waren. De grote vraag was dan ook: WA IS WA?  

Tineke Rijpma werd vrijdagavond in het zonnetje gezet, voor al haar werkzaamheden voor het Sint Vitus parochie- en locatiebestuur. Zij ontving hiervoor de persoonlijke ridderorde van de Prins en een prachtig oorkonde.  

 

Zaterdagmiddag ging Prins Feroces Guliëlmus met zijn gevolg naar het Teatskehûs, om daar carnaval te vieren met de bewoners. Dit werd een middag vol gezelligheid, met een hapje en een drankje! 

Deze middag werd mevrouw Witteveen in het zonnetje gezet. Mevrouw Witteveen is altijd erg actief en kreeg daarvoor de ridderorde van Prins Feroces Guliëlmus. De prins had prachtige woorden voor haar en mevrouw Witteveen kreeg nog een bloemetje van page Elske. Als afsluiter werd er door de Raad van Elf nog wat liedjes gezongen. Het was een zeer geslaagde middag! 

 
Zaterdagavond begon met de een  carnavalsdienst in de St. Vituskerk. Vervolgens ging iedereen in polonaise door naar de feestburcht, waar het gekostumeerde feest verder ging. Er waren weer prachtige, creatieve kostuums, en het werd weer een geweldig groot feest! 

 

Zondagmiddag startte met een mooie optocht. Toen het weer iets opklaarde, kon iedereen zijn/haar mooie kostuum laten zien. De Prins en Page zaten op een prachtige, voor de Prins versierde praalwagen. Na de optocht had de prins nog een mooi woordje voor de inwoners van het Fyfkesryk, waarna er nog een loterij plaatsvond. Hierbij werd ook Arjen Witteveen in het zonnetje gezet, voor zijn werk in het bestuur van Siesa. Hij heeft dit sinds 2005 gedaan. Hij ontving hier de persoonlijke ridderorde van Prins Feroces Guliëlmus voor.  

Het kindercarnaval sloot af met een hotsknotspolonaise, waarna we doorgingen naar nog een fantastisch feest voor de jeugd tot en met 16 jaar.  

 

Er kan teruggekeken worden op een heel geslaagd weekend, de Prins en Page en hun gevolg kunnen nu weer bij komen en het Fyfkesryk veranderd weer in Blauwhuis. 

 Prins  Nullam Navigandum zwaait de scepter in Blauwhuis

 

Afgelopen weekend vierde Blauwhuis zijn 52ste editie van het carnaval. Prins Nullam Navigandum (dat betekent varende schaats) zwaaide dit weekend de scepter in het Fyfkesryk. De Prins (Piet Ykema) werd bij gestaan door zijn prachtige page Sigrid de Jong.

 

Vrijdagavond na de bekendmaking van de Prins konden de inwoners en buren van het Fyfkesryk genieten van een cabaret van eigen bodem. Een wervelend cabaretstuk over waar en hoe er in de wereld carnaval gevierd wordt en het spel ‘alles mag op vrijdag’ is gespeeld. De tekst en liedjes zijn geschreven door eigen leden van de carnavalsvereniging. Na het cabaret ging de avond swingend verder met live muziek. In de pauze was er een loterij waarbij er leuke prijzen te winnen waren.

 

Zaterdagmiddag heeft Prins Nullam Navigandum en zijn gevolg de bewoners in het Teatskehús bezocht. Het was een middag vol gezelligheid met een hapje en een drankje.

In het Teatskehús werd mevrouw Jillings  in het zonnetje gezet. Mevrouw Jillings ontving de ridderorder van Prins Nullam Navigandum voor haar sociale inbreng in het Teatskehús. De Prins had een mooi woordje voor de geridderde persoon en page Sigrid stond met de bloemen klaar.

Er werden hierna nog enkele liedjes van het cabaret gespeeld. De bewoners vonden het prachtig.

 

Op zaterdagavond was er, voorafgaand aan het gekostumeerde feest, een carnavalsdienst in de St. Vituskerk. Het feest in de feestburcht barstte daarna los en stond traditiegetrouw weer in het teken van creatieve en originele kostuums.  

Zondagmiddag begon het carnaval weer met een prachtige optocht. Een sliert jonge en oude carnavalsvierders trok door de straten van Blauwhuis met voorop de raad van elf met Prins en Page. Voor de Prins en zijn page was een mooie optochtwagen gemaakt, in de vorm van een grote schaats. Na de optocht had de Prins een mooi woordje voor de Blauwhuisters.

Naast een persoonlijke ridderorde werd er ook een oorkonde uitgereikt  aan Joop Witteveen.  Hij heeft zich al 25 jaar verdienstelijk gemaakt als  (hulp)Sinterklaas en afgelopen december heeft hij voor de laatste keer deze rol vervuld.

 

Er wordt teruggekeken op een prachtig kindercarnaval met een grandioze hotsknotspolonaise en als hekkensluiter een geweldig feest met de jeugd tot en met 16 jaar. De Prins en page kunnen met hun gevolg weer bijkomen van een fantastisch weekend en het bruisende Fyfkesryk  is weer veranderd in het net zo mooie Blauwhuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prijswinnaars:

 

Zaterdag avond: gekostumeerd feest:

 

Winnaar individu: Eppie Bootsma: als Sjenkie Knegt.

 

Winnaars groepen:

 

1: De Page’s: Sietie Bruinsma, Agnes Foekema, Baukje van der Zee, Ciska Rypma, Hanna Bakker, Irini Gaitanis, Jantina Reijenga, Marrit van der Meer, Mirjam Hoekstra, Mirthe Feld, Ymkje van der Zee, Judith Rypma.

2:Plastic Fantastic: Nynke Witteveen, Nora Altena, Marieke Popma, Elbrich de Jong, Annemar Rypma, Anniek Frankena, Anniek Folkertsma, Anita Breeuwsma, Alien Dijkstra, Anke Pijl.

3:ABBA: Cilia Brandsma, Nynke Brandsma, Jantsje Folkersma, Marieke Altena, Tetje Tolsma.

4:De koekoeksklokken: Mariëlle Ykema, Lucie Wiersma, Berber Witteveen, Mariska Rypkema, Annemieke Popma, Marijke Wijbenga.

5:Slippers: Froukje Folkertsma, Tsjitske Galama, Piety Reitsma, Marije Brandsma.

 

Zondag middag: Kindercarnaval:

 

Winnaars  individu :

 

1: Regenboog : Marrit Hannema

2: Clown: Auke Brandsma

 

Winnaars Groepen:

 

1: Luchtballon: Marijke Wijbenga, Inge Witteveen.

2: Badkuip : Mirte Hannema, Mette Jorritsma.

3: Kauwgombal Automaat: Nieke Ykema, Brecht Ykema, Hannah Ypma.

4: Bakker Popma: Lisanne Schildstra, Avina Couperus, Chamila Galama.

5:M&M’s: Eva Eijzinga, Hilde de Jager.

6: Daltons: Julia Altena, Fardau Folkertsma, Rimmer Folkertsma, Welmoed Folkertsma, Brecht Folkertsma.

 

Prijswinnaars Werkstukken:

Groep 1

1:Jaring Rijpma

2:Marrit Hannema

 

Groep 2

1:Iris Breeuwsma

2: Corné Brouwer

3: Esther Ydema

 

Groep3

1: Brecht Folkertsma

2: Fraukje Rijpma

 

Groep 4

1: Rick Bakker

2: Brecht Bolink

3: Ilse Bloemsma

 

Groep 5:

1: Nieke en Brecht Ykema

2: Mirte Hannema

3: Marrit Reitsma

 

Groep 6:

1: Fardau Folkertsma

2: Jens Altena

 

Groep 7:

1: Eline Bloemsma

 

Groep 8:

1: Mare van Helvoort

 

Zondag avond: Jeugdcarnaval:

 

Winnaars:

 

1:Bubblegum: Ieneke van der Zee, Maaike de Jong.

2.Automonteurs: Jurgen Popma, Thomas Dooper, Willem Kroon, Jan Yme de Wolff, Pieter Willem de Wolff, Jelle Boomsma, Sybe Scharringa.

3:Aliëns: Jolien Couperus, Lieke Couperus, Yvonne Couperus, Ilona Hoekstra, Sanne Altena, Mariska Altena.

Optocht 2019
Fyfkes in het Teatskehús
Optocht 2019 jeugd
Kindercarnaval
Feest in de Feestburcht

10.00

11 van de 11 de 2018

Afgelopen weekend vierde Blauwhuis zijn 51ste editie van het carnaval. Prins Ludis Ingenium zwaaide dit weekend de scepter, bij gestaan door zijn prachtige page Froukje Attema. Dit jaar vierde het Fyfkesryk (Blauwhuis) Carnaval in de compleet nieuw zaal achter café de Freonskip.Vrijdagavond na de bekendmaking van de Prins, werd het nieuwe podium onthuld. Hierna konden de inwoners en buren van het “Fyfkesryk” genieten van het Cabaret van eigen bodem. Twee wervelende stukken over het wel en wee van bij het Carnaval. Hierbij werd vooruit gekeken naar de 99ste editie van 2066. De tekst en liedjes waren geschreven door eigen leden van de carnavalsvereniging. Na het Cabaret ging de avond swingend verder met live muziek.Zaterdagmiddag heeft Prins Ludis Ingenium met zijn gevolg de bewoners in het Teatskehús bezocht. Het was een middag vol gezelligheid met een hapje en een drankje. 


In het Teatskehús werd Kees Brunott in het zonnetje gezet. Meneer Brunott ontving de ridderorder van Prins Ludis Ingenium voor zijn sociale inbreng in het Teatskehús. De Prins had een mooi woordje voor de geridderde persoon en page Froukje stond met de bloemen klaar. 


Er werden hierna nog enkele liedjes van het Cabaret gespeeld. De bewoners vonden het prachtig. Op zaterdagavond, was er, voorafgaand aan het gekostumeerde feest, een carnavalsdienst in de St. Vituskerk. Het feest in de feestburcht barstte daarna los en stond traditiegetrouw weer in het teken van creatieve en originele kostuums. Dit jaar zelfs met Olympische spelers en prachtige Parels. 


Zondagmiddag begon het carnaval weer met een prachtige optocht. Een sliert jonge en oude carnavalsvierders trok door de straten van Blauwhuis met voorop de raad van elf met Prins en Page op de Prefab Bouwwagen van Prins Ludis Ingenium. Na de optocht had de Prins een mooi woordje voor de Blauwhuisters. 


Naast een persoonlijke ridderorde werd er ook een “ gouden kwartsje ” uitgereikt aan Sjoerd Huitema.  Hij heeft zich meer dan 33 jaar verdienstelijke gemaakt voor de Ijsclub van Blauwhuis.  Er wordt teruggekeken op een prachtig kindercarnaval met een grandioze hotsknotspolonaise en als hekkensluiter een geweldig feest met de jeugd tot en met 16 jaar. De Prins en Page kunnen met hun gevolg en onderdanen weer bijkomen en het bruisende ‘fyfkesryk’  is weer veranderd in het mooie Blauwhuis.


Prijswinnaars:


Zaterdagavond


Kostuums groepen:


1. Parels van het fyfkesryk: Mariska Rijpkema/ Nynke Rijpkema/ Mariëlle Ykema/ Marijke Wijbenga/ Hilde Kuipers/ Wiersma/ Berber Witteveen/ Annemiek Popma.

2. Waterballet: Geertje Brouwer/ Nettie v/d Meulen/ Therese Huitema/ Hanneke Heins/ Afke Kroon/ Lenie Wind/ Monique Ketelaar/ Dieuwke Huitema/ Trijntsje Postma/ Angela Popma/ Petra Altena.

3. #Metooplease: Ymkje v/d Zee/ Agnes Foekema/ Judith Rijpma/ Sigrid de Jong/ Mirjam Hoekstra/ Irini Gaitanis/ Jantina Reijenga/ Hanna Bakker/ Sietie Bruinsma/ Baukje v/d Zee/ Marrit v/d Meer.

4. Postcodeloterij show: Marije Brandsma/ Piety Reitsma/ Tjitske Galama/ Froukje Folkertsma.


Kostuums kleine groepen:


1. Starbucks: Gotske v/d Tol/ Iris Landman/ Jelbrich Sieswerda.

2. Dracula: Nynke Koopmans


Zondagmiddag:


Publieksprijs (tijdens optocht)


1. Parels van het fyfkesryk: Mariska Rijpkema/ Nynke Rijpkema/ Mariëlle Ykema/ Marijke Wijbenga/ Hilde Kuipers/ Wiersma/ Berber Witteveen/ Annemiek Popma.


Kostuums groepen:


1. Bloempotten: Nieke Ykema/ Brecht Ykema/ Hanna Ypma.

2. Cupcakes: Eva Eijzinga/ Hilde de Jager.

3. Eenhoorns: Naomi Koopmans/ Marije Brinksma


Kostuums individueel


1. Robot: Dennis Koopmans/ Rudmer Hylkema.

2. Batman: Harm Brandsma.

3. Max Verstappen: Rick Wijbenga/ Hylke Scharringa.


Werkstukjes:


Groep 1

1. Iris Breeuwsma

2. Finn Popma

3. Brecht Jillings


Groep 2

1. Brecht Folkertsma

2. Jelena Hoekstra

3. Froukje Rijpkema


Groep 3

1. Rick Bakker

2. Isa Drayer

3. Jetske Tiedema


Groep 4

1. Tess Bakker

2. Jan Breeuwsma

3. Avina Couperus


Groep 5

1. Jesse Drayer

2. Hieke Wijbenga

3. Fardau Folkertsma


Groep 6

1. Elina Bloemsma

2. Hiltsje Tiedema

3. Carmen Ydema


Groep 7

1. Sikke Brandsma

2. Mare van Helvoort


Zondagavond


Kostuums groepen:


1. Duivels: Jantina Heins/ Mariska Altena/ Sanne Altena/ Louis van Berkum/ Yvonne Couperus/ Sietske Tiedema/ Marianne v/d Zee.

2. Swalkers: Hedwig Witteveen/ Willem Kroon/ Nynke Brouwer/ Marrit de Jong/ Jurgen Popma/ Sybe Scharringa/ Mieke Witteveen/ Jan Yme de Wolff.


Kostuums individueel


1. Heidi’s: Baukje Brouwer/ Amarins Popma

2. Harry Potter: Femke Steenstra/ Anneke Zeinstra/ Ilse Hazenberg/ Ingrid Brouwer.


Winnaars spellen

1. Team IdsBloempotten
Optocht

Blauwhuis viert carnaval in nieuwe feestzaall

Ons prachtig  nieuw podium, Alaaf  voor de makers!!

Podium fyfkes
kindercarnaval
Prins & Page
Woordje prins

Sfeer Kiekjes Carnaval  2018

Fotoverkoop


We zijn er al weer helemaal klaar voor, 'het 51ste' carnaval in onze feestburcht in het Fyfkesryk. Dit prachtige feest wordt ook dit jaar weer tot in de puntjes vast gelegd door onze eigen hoffotograaf.


Je kunt onze hoffotograaf tijdens het carnaval vragen als je bijvoorbeeld een leuke groepsfoto wilt. Wil je een foto van je kind gemaakt door de hoffotograaf dan graag de zondag's rond 13:00 uur aanwezig zijn in de zaal.


Je kunt via een laptop de foto's na de tijd bekijken en bestellen. Bij het bestellen graag direct contant betalen. Dit alles natuurlijk in clubhuis Siesa.


Verkoopdata foto's carnaval 2018


Woensdag 14 februari    19:30 - 21:00 uur

Donderdag 15 februari   19:30 - 21:00 uur


Ophaaldag

Woensdag 7 maart


De Foto's zijn €0,50 per stuk


Een gezellige carnaval toegewenst !!


t

foto foto
Programma 2018
elfde van de elfde
Carnaval 2017

50 jier de Fyfkes Blauhús


Afgelopen weekend vierde Blauwhuis zijn 50ste editie van het carnaval. Hoewel het een bijzonder jaargang betreft, was het geen jubileum. Bij Carnaval is alles verbonden aan het ‘gekkengetal’11. Dus in 2022 viert Blauwhuis haar 55ste jubileum. Joop Hannema zwaaide dit weekend de scepter als Prins Elevatio Ciconia, bijgestaan door zijn prachtige page Siska. Het was weer een gezellig, gevarieerd maar vooral geslaagd carnaval.


Vrijdagavond konden de inwoners en buren van het “Fyfkesryk” genieten van cabaret van eigen bodem. Twee eigen geschreven stukken over het mooie dorp Blauwhuis, waar veel gebeurd.

Ook werden er personen geridderd die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het dorp. De eer viel ten beurt aan de organisatie van Túnfeest Blauhús. Zij bestaan dit jaar 55 jaar. Het was een druk bezochte avond vol humor en gezelligheid.


Zaterdagmiddag heeft Prins Elevatio Ciconia met zijn gevolg de bewoners in het Teatskehús bezocht. Het was een middag vol gezelligheid met een hapje en natuurlijk een advocaatje met slagroom.

In het Teatskehús werd Francine Herrebaut in het zonnetje gezet. Mevrouw Herrebaut ontving de ridderorder van Prins Elevatio Ciconia voor haar creativiteit en het maken van vele foto’s en filmpjes voor het dorp. De prins had een mooi woordje voor de geridderde en page Siska stond met de bloemen klaar. Ook was er een surprise act! Er werden enkele liedjes van het cabaret gespeeld. De bewoners vonden het prachtig.


Op zaterdagavond was er, voorafgaand aan het gekostumeerde feest, een carnavalsdienst in de St. Vituskerk. Het feest in de feestburcht barstte daarna los en stond traditiegetrouw weer in het teken creatieve en originele kostuums. Dit jaar zelfs met Rita’s en Catwoman’s.

Zondagmiddag begon het carnaval weer met een prachtige optocht. Een sliert jonge en oude carnavalsvierders trok door de straten van Blauwhuis met voorop de raad van elf met Prins en Page op de hijskraan-praalwagen. Na de optocht had de Prins een mooi woordje voor de Blauwhuisters.

Naast een persoonlijke ridderorde werden er ook een “ gouden kwartsje ” uitgereikt aan Tonny Hobma.  Zij heeft zich o.a. meer dan 24 jaar ingezet als penningmeester voor de voetbalvereniging en heeft nu besloten om hiermee te stoppen.  Er wordt teruggekeken op een prachtig kindercarnaval met een grandioze hotsknotspolonaise en als hekkensluiter een geweldig feest met de jeugd tot en met 16 jaar. Nu kunnen de Prins en Page met hun gevolg en onderdanen weer bijkomen en is het bruisende ‘fyfkesryk’ weer veranderd in het mooie Blauwhuis.

 

Geridderde personen:

Vrijdagavond: Organisatie Tuinfeest Blauwhus

Teatskehús: Francien Herrebaut

Krúspunt: Tonny  Hobma


Prijswinnaars:

Zaterdagavond

Kostuums groepen: 

1.Onder koffer: Mariska Rypma / Annemiek Popma / Hilde Kuipers / Berber Witteveen / Marijke Wybenga / Marielle van Oost

2.Klaas Haitema: Sietie Bruinsma / Mirjam Hoekstra / Judith Rypma / Marrit v/d Meer / Sigrid de Jong / Baukje v/d Zee / Ymkje v/d Zee / Irini Gaitanis / Agnes Foekema

3.Rita: Marije Brandsma / Carla  Folkertsma / Petra Oosting / Piety Reitsma / Ida Folkertsma / Froukje Folkertsma

4.Reitmar route: Agnes Overwijk / Hieke Rypma / Sijke de Jong / Petra Zijlstra / Rimke de Jong / Anja Overwijk.


Kostuums kleine groepen: 

1.Popcorn: Jelbrich Sieswerda / Gotske van der Tol / Iris Landman

2.50 jier Fyfkes: Cilia Bransma / Marieke Altena.


Zondagmiddag

Publieksprijs (tijdens optocht):

1.Onder Koffer: Mariska Rypma / Annemiek / Hilde Kuipers / Berber Witteveen / Marijke Wybenga / Marielle van Oost.


Kostuums groepen: 

1.Kikkers: Mirthe Hannema/ Inge Witteveen / Hieke Wybenga / Amerins Wybenga

2.Pittige dames:  Tessa Homminga / Fenna Wybenga

3.Asterix en Obelix:  Hilde de Jager / Jelmer Steenstra


Kostuums individueel:

1.Lopend buffet:  Brecht Ykema / Nieke Ykema

2.Swalkers 50 jier:  Thomas Dooper / Jurgen Popma

3.Koning:  Sylvan Steenwijk


Werkstukjes: 

Groep 1     

1.Nienke Reitsma

2.Fraukje Rypma

3.Brecht Jillings


Groep 2   

1.Rick Bakker

2.Lisa Dijsselhof

3.Annemar Westra


Groep 3 

1.Mirthe Hannema

2.Rick Wybenga

3.Tess Bakker


Groep 4     

1.Jens Altena

2.Fardau FolkertsmaGroep 5

1.Eline Bloemsma

2.Wilco de Wolf


Groep 6

1.Fenna Wybenga


Groep 7

1.Rianne CouperusZondagavond

Kostuums:

1.Mimie dames

2.Prinsessen

3.Eenhoorn


Spel: Team IdsPrins Joop

We ha it wer hân, Ofskie is moeilik!

Fyfkes 2017 poster

Dit jier wurd der foar de 50e kear karnaval fiert yn ’t fyfkesryk. Yn 1968 wie it in freonenploeg diet begûn mei it organiseren fan dit feest wa fan harren hie tinke kinnen dat it útgroeie soe ta 1 fan de gesellichste feest yn Blauhús. 50 jier karnaval dan soene je tinke dit is een jubileum, mar helaas bij it karnaval hjeare oare regels en dan doel ik op it getal 11. Dus minsken út Blauhús dit jier gjin jubileum mar pas yn 2022.

Alaaf, Alaaf, Alaaf

50 jarig

Jubileum toch geen Jubileum??

Back to the 80s

Tsjek te gast in het Fyfkesryk

Nadat Raynaud eerder al eens met de band Vangrail op het Túnfeest speelde is hij nu met Tsjek te gast in het Fyfkesryk 'Tsjek 'de aflevering voor het restulaat.

Sfeerimpressie

zondagavond


Dat de sfeer er lekker in zat is te zien in het filmpje wat hiernaast is weergegeven. Butterfly had er zin in, de bezoekers en de prins en zijn gevolg ook Wat kan die dansen, prins Vacca Agoris, hij was niet van de dansvloer af te slaan en dan ook nog eens zijn lievelingsnummer....... Kijk snel voor het resultaat.  #niettehoudendieman #kijkhemgenieten #oerendhard #soepelindeheupjes #stafweergevonden #volgendjaarmaarweer #butterflygegarandeerdsucces #toeaaneennieuwedansvloer

Prijswinnaars:

Zaterdagavond

Kostuums groepen:

1 De rollercoaster van de Hemdyk.

Angela Popma, Afke Kroon, Annemarie Flapper, Petra Altena, Monique Ketelaar, Therése Huitema, Joubrich Boschma, Nellie van der Meulen, Geertje Brouwer, Anita Attema, Dieuwke Huitema, Lenie Wind, Hanneke Heins en Tryntsje Postma.

2 Jungle

Marieke Altena, Cilia Brandsma, Tetsje de Wolff, Jantsje Folkertsma en

Nynke Brandsma.

3 € 0,30 Jurken

Agnes Overwijk, Hieke Rijpma, Riemke de Jong, Petra Zijlstra, Anja Overwijk, Sijke de Jong en Betty Landman.

Kostuums kleine groepen: 

1 Fotocamera’s

Jelmer en Doortje van Delft

2 Zonne-energie (Zonnepanelen)

Sjoerd en Doortje Huitema

3 Wy hawwe glassex

Mariska Rypkema, Marijke Wybenga, Annemiek Popma en Mariëlle Ykema


Zondagmiddag 

Publieksprijs (tijdens optocht):

1 De rollercoaster van de Hemdyk.

Angela Popma, Afke Kroon, Annemarie Flapper, Petra Altena, Monique Ketelaar, Therése Huitema, Joubrich Boschma, Nellie van der Meulen, Geertje Brouwer, Ani6ta Attema, Dieuwke Huitema, Lenie Wind, Hanneke Heins en Tryntsje Postma.

Kostuums groepen:

1 Taskes

Fenna Abma en Ineke van der Zee

2 Kabouter op de paddenstoel

Inge Witteveen en Mirte Hannema

3 Kat en muis

Sieta Zijlstra, Ynskje de Wolff, Rianne Couperus en Maaike de Jong

Kostuums individueel:

1 Robot

Boris Bosma

2 S.W.A.T.

Germ Reitsma

3 Bij

Eveline Schilstra

Werkstukjes:

Groep 1    

1 Rick Bakker

2 Lisa Dijsselhof

3 Ilse Bloemsma

Groep 2  

1 Tess Bakker

2 Mirte Hannema

3 Inge Witteveen

Groep 3    

1 Hieke Wijbenga

2 Harm Brandsma

Groep 4     

1 Wilco de Wolff

2 Markus Kroon

3 Eline Bloemsma

Groep 5&6

1 Hidde Rijpkema

2 Wytze Zeinstra

3 Hilde de Jager

Groep 7&8 

1. Bauke Rijpma

2. Anneke Zeinstra


Zondagavond

Kostuums:

1 Reserve pages

Minucus Altena, Domien Witteveen, Jelte Altena, Hidde Popma en Cornelis Nieboer.

2 Pink Ladies

Baukje Brouwer, Amarins Popma, Lobke Attema, Freya Witteveen, Ilse Marije Zijlstra, Femke Huitema en Reina Altena.

3 M&M ’s

Jantiena Heins, Sanne Altena, Mariskae Altena, Froukje Altena, Yvonne Couperus, Sietske Tiedema en Marjan van der Zee.

Spel:

1 “Familie Hoekstra”: Lútsen Brouwer, Reina Altena, Domien Witteveen en Mike van Urk

2 “Familie Zijlstra”: Koos van der Zee, Amarins Popma, Simme Dooper en Elisa Zijlstra


Rollercoster

Blauhús op zijn best


Afgelopen weekend vierde Blauwhuis zijn 49ste editie van het carnaval. Lennart Hoeke zwaaide dit weekend de scepter als Prins Vacca Agoris, bijgestaan door zijn charmante page Afke Rijpma.

Het was weer een gezellig, gevarieerd en geslaagd carnaval.


Vrijdagavond konden de inwoners en buren van het “Fyfkesryk” genieten van een toneelstuk. Twee éénakters met eigen spelers; het was prachtig. Ook werd er  een persoon geridderd die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het dorp. De eer viel ten beurt aan Fia Ettema, zij heeft zich meer dan 30 jaar ingezet voor het “vitusklokje” en heeft nu besloten om hiermee te stoppen. Het was een druk bezochte avond vol humor en gezelligheid.


Zaterdagmiddag werden de Fyfkes feestelijk onthaald in het Teatskehús, het was een middag vol gezelligheid. In het Teatskehús werd mevrouwvLudema  in het zonnetje gezet. Mevrouw Ludema ontving de ridderorder van Prins Vacca Agoris voor haar inzet voor vrijwilligerswerk. Ondanks flinke tegenslagen geeft mevrouw Ludema haar vrijwilligerswerk niet op. De prins had een mooi woordje voor de geridderde en page Afke stond met de bloemen klaar. Ook was er een suprise act! Er werd één akte van het toneel gespeeld. De bewoners vonden het prachtig.


Op zaterdagavond was er, voorafgaand aan het gekostumeerde feest, een carnavalsdienst in de St. Vituskerk. Het feest in de feestburcht barstte daarna los en stond traditiegetrouw weer in het teken creatieve en originele kostuums. Dit jaar zelfs met een echte rollercoaster in de polonaise!

Zondagmiddag begon het carnaval weer met een prachtige optocht. Een sliert jonge en oude carnavalsvierders trok door de straten van Blauwhuis met voorop de raad van elf met Prins en Page op de praalwagen. Na de optocht had de Prins een mooi woordje voor de blauwhuisters. Naast een persoonlijke ridderorde werden er ook 4 “gouden kwartsjes” uitgereikt aan Yteke Bakker, Jannie van der Bijl, Coby Galama en Renske van der Meulen voor hun jarenlange inzet voor club Siesa als clubleidsters. Er wordt teruggekeken op een prachtig kindercarnaval met een grandioze hotsknotspolonaise en als hekkensluiter een geweldig feest met de jeugd tot en met 16 jaar. Nu kunnen de Prins en Page met hun gevolg en onderdanen weer bijkomen en is het bruisende ‘fyfkesryk’ weer veranderd in het mooie Blauwhuis.


Optocht

Kleine sfeerimpressie Carnaval 2016

TV
optocht
Achtbaan
Glassex
Teatskehus

Het is weer snel gegaan, 'maar ja' aan al het goede komt een eind. Het Fyfkesryk verdwijnt weer van de kaart en maakt plaats voor Blauwhuis. Prins Vacca Agoris wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit prachtig mooie carnavalsweekend. Van Teatskehus tot aan het kindercarnaval het was allemaal even geslaagd. De prins was op voorhand lichtelijk zenuwachtig maar had dit feest voor geen goud willen missen.

ALAAF, ALAAF, AlAAF

Vacca Agoris

De Fyfkes kijken terug op geweldig geslaagd Carnavalsfeest

Wil jij tijdens het carnaval op de foto gezet worden door onze nieuwe enthousiaste hoffotograaf  Renske Harsta, dan kun je die prachtige kiekjes op de volgede dagen bekijken en bestellen. 

(graag direct betalen, €0,50 per stuk)


  • Dinsdag 9 februari          19:30 -21:00 uur
  • Woensdag 10 februari    19:30 -21:00 uur
  • Donderdag 11 februari  19:30 -21:00 uur


Ophaaldag

  • Woensdag 2 maart            19:30 -20:30 uur


Renske, Alaaf!!foto-foto

Foto-Verkoop 2016

Poster 2016

Programma De Fyfkes 2016

Beste inwoners van Blauwhuis e.o.,

Het is weer zover! Op 5, 6 en 7 februari gaat de 49e editie van het carnaval van start. Blauwhuis tovert zich weer om tot het “Fyfkesryk” met de feestburcht als middelpunt.

Er is een prachtig programma samengesteld waar jong en oud van gaat genieten.

 

Op vrijdagavond is de zaal om 19.30 uur geopend voor het publiek.  Om 20.00 uur komt er een einde aan dagenlange speculaties en maakt de prins zich bekend. Na de onthulling van de prins kunt u genieten  van twee één akters; een toneelstuk uitgevoerd door leden van de carnavalsvereniging en dorpsgenoten. Na afloop staat orkestband ‘Butterfly’ garant voor een swingend vervolg van de avond. 

 

Zaterdagmiddag is het tijd voor “De Fyfkes ‘back to’ it Teatskehús”. Na de teleurstelling van vorig jaar, waarbij het programma werd afgelast vanwege een virus-uitbraak, komen we dit jaar weer met een nieuw en verrassend programma. Alle bewoners van het Teatskehús en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Aanvang om 14.30 uur.

 

Op zaterdagavond is er de mogelijkheid om een kerkdienst bij te wonen, die in het teken staat van carnaval met medewerking van Priester Jellema en het gelegenheidskoor.

Vanaf 20.00 uur is de feestburcht geopend voor het gekostumeerde bal. We nodigen jullie allen uit om met ons ‘los’ te gaan en er een fantastische avond van te maken. Kom op tijd, want de jury maakt vroegtijdig hun keuze.

De kaarten voor deze avond zijn in de voorverkoop verkrijgbaar op zaterdag 6 februari van 10.30 uur tot 12.00 uur in de Freonskip. Voorverkoop:  €10,00. Aan de deur: €13,00.

 

Zondagmiddag kan er vanaf 13.00 uur een foto worden gemaakt van de kinderen die het carnavalsfeest bezoeken.  Rond 13.30 uur gaat de optocht van start. Het wordt zeer op prijs gesteld als de feestgangers van de zaterdagavond meelopen in de optocht om de felbegeerde publieksprijs in de wacht te slepen! Er kan door iedereen worden gestemd, spreek uw waardering uit voor de mooiste of origineelste volwassen creatie. Uiteraard zijn er ook weer loten te koop, waarmee u de carnavalsvereniging, en daarmee het carnavalsweekend, steunt. Alvast bedankt!

Traditioneel openen de deuren van de feestburcht om 17.00 uur en kunt u zich laten meeslepen met de hotsknots polonaise; iedereen is van harte welkom. Het uitreiken van de publieksprijs vindt plaats om 17.15 uur. Vanaf 19.00 uur verzorgt troubadour Sander Metz live muziek in de tap.

 

Het jongerencarnaval is de afsluiter van het carnavalsweekend. Deze avond gaat het dak eraf door de jongeren vanaf de basisschool. Vrienden en vriendinnen uit andere dorpen zijn van harte welkom om de avond geslaagd te maken. Er zijn weer fantastische prijzen te winnen voor de mooiste creaties. 

 

Wij wensen iedereen een gezellig en grandioos carnaval toe.

                                                                                                            ALAAF! 

 

Carnavalsvereniging ”De Fyfkes”

 

Polonaise met Metalica

Vintage

Op zaterdag 7 november is Prins Auxiliator om 23.11 uur af getreden tijdens een waar Oktoberfest spektakel.

De goedgevulde en smûke zaal van de Freonskip trok zo'n 80 bezoekers.

Oud-Blauwhuister Marije Hoekstra speelde met haar band Vintage Live (http://www.vintagelive.nl/) de pannen van het dak met verschillende rock classics!

De polonaise op Metalica, weer eens wat anders dan 'er staat een paard in de gang'.


Prins Auxiliator treedt zaterdag 7 november om 11 minuten over 11 af als prins der Fyfkes. Hij viert dit tijdens een grandioos Oktoberfest in' November'. Me o.a. een bierrace en muziek van Rockband Vintage met daarin oud- Blauwhuister Marije Hoekstra.

Eleventies

Ben jij tijdens het carnaval op de foto gezet door onze hoffotograaf Anke Landman dan kun je die prachtige kiekjes op de volgede dagen bekijken en bestellen. 

(graag direct betalen, €0,50 per stuk)


  • Dinsdag 17 februari       19:30 -21:00 uur
  • Woensdag 18 februari    19:30 -21:00 uur
  • Donderdag 19 februari  19:30 -21:00 uur


Ophaaldagen

  • Woensdag 4 maart            19:30 -20:30 uur
  • Donderdag 5 maart          19:30 -20:30 uurAnke, harstikke bedankt!Foto-Verkoop 2015

De Fyfkes volop in het nieuws

De fyfkes willen iedereen gasten, butterfly, de freonskip, priester Jellema en natuurlijk de prins en page bedanken voor dit geweldige geslaagde weekend!!! De fyfkes waren ook tijdens dit carnaval weer volop in het nieuws. De leeuwarder courant, bolswards nieuwsblad, radio markant, omrop Fryslan en wat al niet meer iedereen bedankt en graag tot volgend jaar.

LC

Prijswinnaars carnaval 2015 Blauwhuis

Zaterdagavond:

Kostuums groepen:

1. Cup cake’s : Johanna Abma, Nynke Rijpkema, Mariska Rijpkema, Annemiek Popma en Marijke Wijbenga   

2. “Hoy Hoy”reclame: Keet “de skourre”

3. Harten Valentijn: Aafie Kroon, Karin Bolink, Boudina Rypma

Kostuums kleine groepen:

1.Windmolens: Sjoerd & Doortje Huitema

2. Belle & het beest: Robin Bakker en Hiltsje Tjalsma

Zondagmiddag:

Publieksprijs (tijdens optocht)

1. Cup cake’s: Johanna Abma, Nynke Rijpkema, Mariska Rijpkema, Annemiek Popma en Marijke Wijbenga

Kostuums groepen:

1. Barbies: Nynke Brouwer, Marrit de Jong, Charida Galema

2. Raad van elf: Mariska Altena, Sanne Altena, Yvonne Couperus, Jantina Heins, Famke Koopmans, Jesca Kroon, Sietske Tiedema, Freya Witteveen, Thea Witteveen, Marjan v/d Zee, Froukje Altena. Garde : Wouter Kroes, Klaas van der meer, Rik van der Meer, Jildert van der Meulen, Ridzert Rijpkema, Simme de Wolff, Wesly van Urk, Jitse Overwijk, Tomas Kroes, Jelle v/d Veen.


Kostuums individueel:

1. Ankie van Grunsven: Ynskje de Wolff en Fenna Wijbenga

2. Lego mannetje: Sven Popma

3. Pippi langkous: Marieke Kloostra en Tess Bakker

Werkstukjes:

Groep 1. Marrit Reitsma, Maaike Kroon, Jurre Jansen

Groep 2 Fardau Folkertsma, Jesse Draijer

Groep 3 Sven Popma, Wilco de Wolff

Groep 4 Wytze Zeinstra, Fenna Wijbenga 

Groep 5&6 Bauke Rijpma, Hedwig Witteveen

Groep 7&8 Sanne Altena, Femke Steenstra

Zondagavond

Kostuums:

1. FS Friese staat: Jelke Bootsma, Hidde Popma, Minicus Altena, Kornelis Nieboer, Domien Witteveen

2. Hippies: Rianne de Jong, Brecht v/d meer, Annigje Jacobi


Prijswinnaarss

Afgelopen weekend vierde Blauwhuis zijn 48ste editie van het carnaval. Auke Attema zwaaide dit weekend de scepter als Prins Auxiliator bijgestaan door zijn charmante en enthousiaste page Tineke Witteveen. Het was weer een gevarieerd en geslaagd carnaval.


Vrijdagavond konden de inwoners en buren van het ‘Fyfkesryk’ genieten van een prachtige ‘Fyfkes freednight show’ met speciale tafelgasten.  Blauwhuisters en oud-blauwhuisters die ieder hun verhaal aan tafel vertelden. Met humor en verassende verhalen en liedjes was dit een bijzondere avond. Na afloop werd er nog volop gedanst.


Helaas kon het traditionele bezoek aan het Teatskehús geen doorgang vinden.


Op zaterdagavond was er, voorafgaand aan het gekostumeerd feest, een carnavalsdienst in de St.Vituskerk. Deze dienst werd geleid door priester Jellema, die speciaal  voor de carnavalsdienst naar Blauwhuis gekomen was om hier zijn eerste mis als priester buiten zijn regio voor te gaan. Het feest in de feestburcht barstte daarna los en stond traditiegetrouw weer in het teken van creatieve en originele kostuums.


Op de  zondagmiddag waren er veel mensen bij de optocht. Een sliert carnavalsvierders, jong en oud, trokken door de straten van Blauwhuis met voorop de raad van elf met Prins en page op de prachtige praalwagen. 3 Oud-leden van de merke-commissie, die ieder 40 jaar trouwe dienst hebben bewezen aan de Blauhúster merke, werden geridderd door Prins Auxiliator. Zij kregen de persoonlijke ridderorde, een persoonlijk aandenken en het felbegeerde "gouden kwartsje".

Na de optocht was de feestburcht het toneel van een spetterend kindercarnaval dat werd afgesloten met een grandioze hotsknotspolonaise.


Op de  laatste avond was het tijd voor het  gekostumeerde feest van de jeugd tot en met 16 jaar. Vanaf 0:00 uur konden de Prins en Page met hun gevolg en onderdanen weer bijkomen en is het bruisende ‘Fyfkesryk’ weer veranderd in het mooie Blauwhuis.


Geslaagde 48ste editie!!

Zaal bomvol
Zaterdagavond

Sfeerimpressie carnaval 2015

Carnavalsmiddag Teatskehús helaas afgelast. 

Op de zaterdagmiddag van het carnavalsweekend vieren de Fyfkes normaal gesproken carnaval met de bewoners van het Teatskehús. Door het toedoen van een vervelend virus wat heerst in verzorgingstehuis kan de traditioneel gezellige middag helaas niet door gaan.

Fyfkes Freed Night Show

Na vorige jaar het cabaretstuk 'fan  alles wat', denken de fyfkes er ook dit jaar weer ingeslaagd te zijn om vrijdag een mooi avondvullend programma voor u te hebben opgezet.


Het succes van het programma van de heer Tan heeft ook it Fyfkesryk bereikt.


Een avond voor en door Blauhústers!
Blauwhuisteravondje

Programma 2015

Programma Carnaval 2015

Fijne feestdagen

Nieuwe adverteerders carnavalsboekje welkom

Er wordt alweer druk gewerkt aan het carnavalsboekje. Dit boekje kan niet bestaan zonder adverteerders. Wil je graag een advertentie plaatsen in ons mooie boekje neem dan contact op. 

Prins Morietor

Prins Morietor en zijn page  Berber Bedankt!

Op  15 november hebben de Fyfkes  Prins  Morietor bedankt voor zijn bewezen diensten tijdens het afgelopen carnavalsjaar. Prins Morietor gaat verder als;  adjudant  Evert.

Volle bak

Eleventiesparty, met strikpissen zeer geslaagd.

De  geheel vernieuwde  elfde van de elfde    was een groot  succes. Met  een kleine honderd  gasten was de verkleinde  zaal van de Freonskip mooi gevuld. De band Sparkless speelde de pannen van het dak.  De garde liet nog een keer zien het dansen niet te zijn verleerd.

Het stikpissen leverde een verassende maar terechte winnares op. Sietie was niet bij te houden en had bovendien de grootste blaas

Eleventiesparty 2014

Eleventiesparty

Zaterdag 15 november is het  zover. Het geheel  verniewde elfde van de elfde  staat dan op het programma.  Met als nieuw speciaal onderdeel: STRIKPISSEN.

Prinses Sinie

De Fyfkes te gast bij de Oldebereleut in  Leeuwarden

Op vrijdag 7 november is er een ´streng´geselecteerd gezeldschap van de Fyfkes op koninklijk bezoek geweest bij prinses Sinie van carnavalsvereniging de Oldebereleut uit Leeuwarden. Een gezellige avond in het Leeuwarder zalencompex Tivoli was het gevolg. Prins Morietor en Prinses Sinie hebben deze avond ridderorders uitgewisseld.

  De Flasmob op het kruispunt in Blauwhuis
Karnaval 9, 10 en 11 

febrewaris 2024
Ús Feestburcht
De Fyfkes op Facebook

Kontakt

Secretaris:

Gerardus Terwisscha van Scheltinga

E-mail: defyfkes@hotmail.com

De garde was na de optocht door het dorp bezig met een optreden op het kruispunt. Er was mooi wat publiek op de been om dit te bewonderen. De mensen keken vol bewonderen naar de danspasje van het visitiekaartje van de carnavalsclub. De bewonderen werd echter nog groter toen  langszaam maar zeker de groep dansensers  zich uitbreiden. Op het laatst stonden zelf de ouderwedtse barhangers strak in het gereeld te bewegen.  Kortom een zeer geslaagde verassingsact waar nog lang over werd na gepraat.