De Fyfkes

Karnavalsferiening Sûnt 1968

Gouden kwartje

Ridders

Blauwhuis is een actief en levendig dorp. Door de jaren heen zijn er vele verschillende personen belangrijk geweest voor Blauwhuis. De fyfkes zetten deze personen graag in het zonnetje. De prins reikt daarom namens de Fyfkes als blijk van waardering zijn hoogste prinselijke onderscheiding 'het gouden kwartje' uit en/of zijn persoonlijke ridderorde.

 

Hieronder een lijst van geridderde personen in voorgaande jaren:

 

2018

 • Teatskehús: De heer Kees Brunott
 • Sjoerd Huitema, 33 jaar verdienstelijk voor de ijsclub
 •  

2017

 • Teatskehús: Mevrouw Francine Herrebout
 • Tonny Hobma, o.a. jarenlange inzet penningmeester voetbalclub
 • Túnfeestploeg, 55 jaar Túnfeest Blauhús

 

2016

 • Teatskehús: Mevrouw Ludema
 • Fia Ettema, meer als 30 jaar inzet Vitusklokje
 • Yteke Bakker, Jannie van der Bijl, Coby Galama en Renske van der Meulen. jarenlange inzet Siesa

 

2015

 • Tjebbe Galama, Taeke Kuipers, Wiebe Rypma. Merkecommissie leden jarenlang

 

2014

 • Teatskehús: Johannes Rijpma
 • Evert Yntema, jarenlang, enthousiaste inzet voor damclub 'de Skyfkes'

 

2013

 • Teatskehús: D. Altena
 • Michiel Zeinstra en Tineke Rijpma,11 jaar beheer Blauhús site
 • Bestuur ‘Deiboek’; Pastor Jellema, Leo Rijpma, Monique Ketelaar, Hartman Witteveen, Tonny Hobma, Lisa Brandsma, Sicco Rijpma

 

2012

 • Teatskehús: Mw. C. Witteveen
 • Bernard (J) Kroon; inzet dammen, voetballen, SAC

 

2011

 • Teatskehús; Mw. Jorn
 • Sjoerd Huitema; ynset foar Fyfkes
 • Wietske v.d. Tol; Nederlands kampioen acrogym

 

2010

 • Candida van Delft; voor alles wat ze doet voor het Teatskehús
 • Teatskehús; mw. Kuipers
 • Orkest Butterfly; 11 jarig bestaan
 • pastor Jellema voor alles wat hij doet voor het dorp

 

2009

 • Nel Bekema 40 jaar kleuterjuf.
 • Teatskehús; Jan Bouwhuis
 • Kerkkoor; Nel Popma 40 jaar, Marijke Kroon en Jan Zeinstra 25 jaar

 

2008

 • Jappie Kuipers en Simme Hobma, 11 jaar portier
 • Teatskehús: Mw. Frikken
 • Swalkers, 25 jaar bestaan.
 • Restauratiecommissie kerk; John Weel, Douwe Hylkema, Monique Witteveen en Jan Landman

 

2007

 • Sicco Rijpma 9 jaar hoffotograaf, nu gestopt
 • Teatskehús; Mw. Veenstra en Bauke Kooiker
 • Franc Dooper, 20 jaar kalken lijnen voetbalveld.
 • Holkje Draaijer; houdt na 19 jaar op als dirigente van gelegenheidskoor

 

2006

 • Harmien Eiling 25 jr. schoolschoonmaakt
 • Teatskehús; mw. v.d. Slus
 • Verkeerscommissie, Marcel v.d. Molen. Annie Brouwer, Baukje Ydema, Willem de Boer, Tiny Altena, Jellie Souverein, Harold Visser en Elske Rosier

 

2005

 • 40 jaar koor, Mw. Dooper. Mw. v.d Meer. Mw. Witteveen,
 • Mw. Rijpma, Mw. Hobma
 • Gerben Rijpmastichting

 

2004

 • Seakle Altenburg consul v.v. Blauwhuis

 

2003

 • Geeske v.d Meulen vrijwilligerswerk Polen

 

2002

 • Titus en Willy stoppen met de Freonskip
 • Teatskehus; Dhr. Hofmeijer
 • Tunfeestploech 40 jier tunfeest

 

2001

 • Geen carnaval

 

2000

 • Teatskehús; mw. Bos-Hager
 • Doarpsbelang geslaagde reunie Hester v.d Meer, Epke Bootsma. Riemke de Jong, Sicco Rijpma Brenda Bruinsma
 • Harm v.d Meulen 33 jier karnaval ( meer dan )

 

1999

 • Toanielferniening 25 jier

 

1998

 • Rein en Emmy bedankt als jury
 • Teatskehus Mw. Faber

 

1997

 • Wiebe en Piet Altena scheidsrechters v.v. Blauwhuis

 

1996

 • Arie Klein en Libbe Nauta scheidsrechters gesinssportdei
 • Teatskehus Mw. v.d. Veen

 

1995

 • Jan en Hermien Brouwer stoppen winkel

 

1994

 • Eile de Jong EHBO jeugd school
 • Toon en Nel Popma 22 jaar clubhuis
 • Teatskehus Mw. Westerdijk

 

1993

 • Popma is prima 100 jaar
 • Teatskehus Mw. Brouwer
 • Volleybalmarathonteam

 

1992

 • commissieleden herstelfonds kerk
 • Teatskehus Mw. Oort

 

1991

 • Oliebollenbakkers, Pieter, Jelle, Nico, Gerard, Agatha
 • Teatskehus Mw. Schilstra

 

1990

 • Jappie Haarsma, Roemenie zaterdag
 • Teatskehus Mw. v.d. Werf

 

1989

 • Fam v.d. Meer, Fam Tjalsma stoppen met winkel vrijdag
 • Dhr. De Wolff Teatske hus
 • Wild Power zaterdag
 • Sjef Heerink ?

 

1988

 • veteranen toneelclub
 • Jan Dooper vrijdag
 • Age en Bertus obers

 

1987

 • Wopkje Terwisscha van Scheltinga of Ruurd Teernstra of G. Ketelaar
 • Portiers, bestuur tunfeestcommissie zaterdag
 • Bekema’s zondagmiddag

 

1986

 • Annie Altena en Hans Galema veiling commissie kerk
 • Arjen Witteveen, Sicco Rijpma, Bert de Jong veilingcommissie zaterdag

 

1985

 • Eling Hofmeyer klokluider Greonterp
 • Swalkers

 

1984

 • Janny Foekema Altena supporters vereniging voetbal
 • Bep Leenstra

 

1983

 • R. Foekema vrijdag
 • Geeske v.d. Meulen zaterdag

 

1982

 • Fam. J. Galema
 • Sicco Rijpma zaterdag
 • 30 oktober Titus en Willy 20 jaar getrouwd en 15 jaar in de Freonskip

 

1981

 • Johannes Rijpma
 • Korps Johan Popma

 

1980

 • Jouke v.d. Meulen

 

1979

 • Pastoor Hendriks
 • Matheus Hobma

 

1978

 • Titus en Willy
 • 11 van de 11 jongerenkoor, leidster Lisa Rijpma
 • Lieuwe Rijpma

 

1977

 • Hilner
 • Arjen Rijpma en Koos Terwisscha v. S.

 

1976

 • Teddy Hobma en Koos Terwisscha v. S.. Op rolschaatsen het IJsselmeer om.
 • Jury: Rein en Emmy Teernstra

 

1975

 • Teake en Cobe Witteveen
 • Bertus Brandenburg

 

1974

 • Douwe Lolkema, 40 jaar klokkenluider Greonterp
 • Douwe Foekema orde 11 van de 11

 

1973

 • Bouwe Rijpma KPJ

 

1972

 • Bonte en Wietske Yntema
 • Klaas Bootsma
 • Orde 11 van de 11 Joh. Bekema
 • Zorg van het milieu

 

1971

 • Jan Landman orde 11 van de 11
 • Organisator van het jaar

 

1970

 • M Tolsma dienstbaarheid orde 11 van de 11

 

1969

 • Fons v.d. Zee
 • Baukje Vallinga
 • Andries Dooper en Yme van der Meer

 

1968

 • Pastoor Vlaskamp
 • Liebenstein
 • Sjoerd als grootvorst
 • Jelle en Titus voor zaal
 • Elfde van de elfde sportvrouw van het jaar Stien Heynen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 - Deiboek
2010 - Candida van Delft
2006 - Verkeerscommissie
1974 - Douwe Lolkema
2013 - Michiel Zeinstra en Tineke Rijpma
2017 - Túnfeestploeg
2018 - Sjoerd Huitema
Andries en Yme